Βιοχημικές εξετάσεις αίματος

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU)

Aπαιτείται 12ωρη νηστεία, μπορεί όμως να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες. Συνιστάται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TG)

Απαιτείται 12ωρη νηστεία καθώς επίσης να απέχει από τη λήψη αλκοολούχων ποτών για 3 ημέρες.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (T-CHO), XOΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL-C (VLDL-C) 

Απαιτείται 12ωρη νηστεία ( μόνο καφέ χωρίς ζάχαρη και νερό ). Για 3 εβδομάδες πριν την λήψη απαιτείται σταθερό διαιτολόγιο χωρίς τη χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες.

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA l c )

Επηρεάζεται από λήψη ασπιρίνης, μεταγγίσεις και αλκοολ. Αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

O εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία (μόνο νερό και καφέ χωρίς ζάχαρη). Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 τελευταίες εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται επίσης η χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.

ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 12 ώρες. Προτείνεται να αποφεύγεται η λήψη μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης. Ακόμη απαγορεύεται η έκθεση σε Ν20 (αναισθησία). Λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονοθεραπείες και εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Έλλειψη Β12 προκαλεί αύξηση των τιμών.

ΑΜΜΩΝΙΑ

O εξεταζόμενος πρέπει πριν την αιμοληψία να μην έχει καπνίσει.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (LAC)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός και χαλαρωμένος πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6-9 π.μ).

ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDHI)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, αποχή από οινόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.

ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 8 ώρες. Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη ασκορβικού οξέος για 48 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΧΑΛΚΟΣ (Cu)

Πριν την αιμοληψία δεν επιτρέπεται η χρήση αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί (6-9 π.μ).

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)

Νηστικός πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 24 ώρες πριν την αιμοληψία η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών, θεοφυλλίνης.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την αιμοληψία η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6-9 π.μ).

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T-Bil)

Νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΡΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΑΡΤΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (ΡΤΤ)

Να είναι νηστικός τουλάχιστον 2 ώρες.

ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE)

Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία.

Μενού