Αιματολογικό

Το Αιματολογικό μας τμήμα αποτελεί κύριο άξονα διάγνωσης. Χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας διενεργούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις όπως:

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Όμαδα αίματος-Rhesus
  • Έλεγχος αιμόστασης: PT, APTT, Ινωδόγονο, D-dimers
  • Έλεγχος θρομβοφιλίας
  • Παράγοντες Πήξης
  • Έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών
Μενού