Ακτινολογικό

Στο Ακτινολογικό μας τμήμα διενεργούνται όλες οι λήψεις ακτινογραφιών σε όλα τα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, με στόχο την έγκυρη και και ασφαλή διεξαγωγή διαγνωστικών αποτελεσμάτων

Μενού