Βιοχημικό

Το Βιοχημικό μας τμήμα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό με αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας με σκοπό την καθημερινή εφαρμογή εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στο εργαστήριο μας διαθέτουμε προγράμματα προληπτικού ελέγχου/check up για κάθε ηλικία όπως βιοχημικές εξετάσεις αίματος, ούρων και ούρων 24ώρου.

Μενού