Κυτταρολογικό

Στο Εργαστήριο μας διενεργούνται κυτταρολογικές εξετάσεις που αφορούν τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση νεοπλασματικών παθήσεων και μη. Η πιο σημαντική και αποτελεσματική προληπτική εξέταση που πραγματοποιείται στο εργαστήριο μας είναι το γνωστό Test Pap.

Μενού