Μοριακός έλεγχος

Μοριακός Έλεγχος όπως η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) είναι η μέθοδος για τον έλεγχο του αίματος, με στόχο την ανίχνευση των νουκλεϊκών οξέων DNA και RNA, δηλαδή το γεννητικό υλικό μικροοργανισμών και ιών όπως η Ηπατίτιδα B και C, ο ΗΙV, η φυματίωση κ.α, με πολύ μεγάλη ευαισθησία σε οποιαδήποτε βιολογικό υλικό (αίμα, ούρα, επιχρίσματα κ.λ.π.)

Μενού