Προγεννητικός έλεγχος

Ο Προγεννητικός Έλεγχος αφορά μια σειρά εξετάσεων που διενεργούνται είτε στην αρχή της εγκυμοσύνης είτε πριν το ζευγάρι ξεκινήσει προσπάθεια τεκνοποίησης. Πρόκειται ουσιαστικά για πολύ σημαντικές εξετάσεις που μπορούν να προλάβουν και να θεραπεύσουν ορισμένες ασθένειες και αφορούν τόσο την ασφάλεια της μητέρας όσο και του παιδιού.

Ενδεικτικά οι απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

  • Γενική αίματος και ούρων
  • Σάκχαρο-Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη HBA1-C
  • Σίδηρος και φερριτίνη
  • Ομάδα αίματος-Rhesus
  • Έμμεση Coobs
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης και Test Δρεπανώσεως
  • Αντισώματα CMV, IgG, IgM, Ερυθρά και τοξόπλασμα
  • Αυστραλιανό Αντιγόνγο HBsAg (έλεγχος για Ηπατίτιδα Β και C, anti HCV)
  • HIV I και II, VDRL
  • G6PD
Μενού