Πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up)

Check-up Θυρεοειδούς

Τ3-Τ4-ΤSH

Τιμή 15€

Τ3-Τ4-TSH-ANTI TG-ANTI TPO

Τιμή 20€


Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Τιμή 15€


Πακέτο προληπτικού ελέγχου για Άνδρες-Γυναίκες

Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
SGOT
SGPT
Ακτινογραφία Θώρακος F/P

Τιμή 35€


Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών
Γενική αίματος
Σάκχαρο
Σίδηρος
Φερριτίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
Γενική ούρων

Τιμή 30€


Βασικός Έλεγχος

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
SGOT
SGPT
Χοληστερίνη
Σάκχαρο
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ

Τιμή 25€


Τακτικός Έλεγχος

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
ΑLP
SGOT
SGPT
Χοληστερίνη
Κρεατινίνη
Σίδηρος
Φερριτίνη
Σάκχαρο
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ

Τιμή 38€


Έλεγχος Προστάτη

Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
FreePSA
Υπέρηχος Προστάτη

Τιμή 25€


Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Ολικός Έλεγχος HIV (AIDS)*
RPR (Σύφιλη)
VDRL
AntiHCV
Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg)

Τιμή 25 €


Έλεγχος Διαβήτη

Σάκχαρο
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Τιμή 5€


Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Τιμή 25€

και κάθε επιπλέον σημείο 15€


Έλεγχος Μαστών

Ψηφιακή Μαστογραφία
Υπέρηχος Μαστών

Τιμή 35€

Μενού